[album cover art] Hirotaka Shirotsubaki – My Town

My Town
Hirotaka Shirotsubaki

label: self-released
release date:

1Sozenji 5:48
2Nishi-Motomachi 7:16
3Hanakuma 9:00
4Kami-Shinjo (Aug,10 2006) 4:43
5Oji-Koen 7:10
6Kenchomae 5:38
7Ikawadani 9:00
8Shimoyamate-Dori 4:48
9Kobe Bayside Story 11:30
10Itayado 5:58Styles: